Studny Jan Schneider

Rodinná fima s dlouholetou praxí v oboru čištění studní, prohlubování studní, opravou čerpadel.

Jsme rodinná firma se sídlem v Plzni. "Od Šumavy po Prahu, od Budějic po Vary!".
Tato slova slýchají naši zákazníci již přes 20 let.  Věnujeme se čištění studní, výstavbě nových kopaných studní, prohlubování studní, opravám a instalaci ručních pump, instalaci či deinstalaci různých typů čerpadel, opravám betonových prvků, přeskružení studny... Jednoduše celé škále prací, týkajících se této problematiky. 
Neváhejte nás kontaktovat s Vaším dotazem, každá studna je specifická a jedinečná. Navrhneme Vám optimální řešení pro tu Vaší. 

Náš tým studnařství Schneider

Kdo vleze dobrovolně do studny?

Jan Schneider

Přes 20 let zkušeností s výškovými pracemi, instruktor horolezectví s mnoha certifikacemi. Držitel oprávnění k provádění báňské činnosti.

Michal Schneider

Držitel mezinárodní certifikace Irata pro odborné výškové práce. Věnuje se rizikovým pracem u těžko přístupných projektů 15 let. Zajišťoval ty největší stavby v Londýně, odborným pracem ve výškách se věnoval také např. na Novém Zélandě.

Jan Schneider st.

Pozice
První studnař v historii rodinné firmy Studny Schneider. Vzděláním potravinářský technolog kombinuje pracovní nasazení, zručnost a znalost chemicko-technologických procesů v bezpečnosti potravin.

Ludvík Puna

Pozice
40 let zkušeností s kopáním studní je dost dlouhá doba na oddělení zrna od plev. Jde o složitou práci a na tu vždy potřebujete profíky.